юридичні консультації

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу

НАКАЗ

20.01.2015  № 3

Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу

Відповідно до статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та з метою налагодження процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу, іншими державними структурами для забезпечення справедливого та неупередженого адміністративного правосуддя, своєчасного доведення інформації до учасників судового процесу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, що додається.

2. На додаток до існуючого порядку повідомлення сторін судового процесу запровадити у Вищому адміністративному суді України (далі — ВАСУ) проект щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Тимчасового регламенту обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

3. Заступникові керівника апарату оприлюднити на веб-сайті ВАСУ та інформаційних стендах (дошках оголошень) в адміністративній будівлі ВАСУ інформаційні повідомлення про початок реалізації проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова суду О.М. Нечитайло

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вищого адміністративного
суду України
20.01.2015 № 3

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ
обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу

1. Загальні положення

Тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (далі — Регламент) визначає порядок надсилання учасникам судового процесу процесуальних документів в електронному вигляді, а саме: судових рішень, повісток-викликів та повісток-повідомлень. Таке надсилання здійснюється додатково до передбаченого процесуальним законодавством надіслання процесуальних документів і не є заміною останньому.

У цьому Регламенті наведені нижче терміни, які вживаються у такому значенні:

— електронна адреса — адреса електронної пошти, що складається з ідентифікатора, позначки «@» та доменного імені. При цьому ідентифікатором для юридичних осіб є ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців — ідентифікаційний номер платника податків — фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру — серія та номер паспорту громадянина). Доменним іменем є ім’я у домені «mail.gov.ua».

— система обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (далі — Система) — програмний комплекс, що є складовою веб-порталу судової влади, який забезпечує надсилання документів в електронному вигляді судом учасникам процесу.

— учасники судового процесу (далі — Користувачі) — особи, визначені відповідним процесуальним законодавством і зареєстровані в Системі;

— база даних Системи — це систематизовані дані про Користувачів, які зареєстровані в Системі.

— персональний кабінет Користувача — розділ Системи, який містить всі необхідні інструменти для роботи в Системі.

— держатель Системи — Державна судова адміністрація України (далі — ДСА України), яка забезпечує її ведення, контролює здійснення заходів, пов’язаних із захистом інформації, що в ній міститься та виконує інші функції, передбачені цим Регламентом.

— адміністратор Системи (далі — Адміністратор) — визначена Державною судовою адміністрацією України, відповідно до законодавства юридична особа, яка здійснює заходи щодо технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Системи, надання доступу до інформації, що в ній міститься, забезпечує зберігання та захист такої інформації, систематизацію даних, які містяться в Системі, створення та забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до Системи, укладає договори з Користувачами.

2. Реєстрація в Системі

Документи можуть бути надіслані Користувачам судом в електронному вигляді лише після реєстрації в Системі, розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України, та подання до суду підписаної заяви про отримання на електронну адресу копії тексту судових рішень, повісток-викликів та повісток-повідомлень.

При реєстрації у Системі Користувач обов’язково заповнює форму реєстрації із зазначенням наступної інформації:

• найменування для юридичних осіб або прізвище, ім’я, по-батькові для фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

• для юридичних осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців — ідентифікаційний номер платника податків — фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру — серія та номер паспорту громадянина);

• адреса місцезнаходження або місця проживання (з обов’язковим зазначенням поштового індексу);

• адреса особистої електронної пошти (e-mail) Користувача, яка в подальшому буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль доступу до Системи (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві паролю), а також повідомлення Користувача про події надходження на електронну адресу інформації по судових справах).

• номери телефонів (факсів);

• інформація про особу, яка внесла дані (П. І. Б., посада, номер телефону);

• дата та час заповнення, які проставляються автоматично;

• згода суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних (для фізичних осіб).

У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон форми реєстрації, Системою автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків — фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру — серія та номер паспорту громадянина) «@mail.gov.ua».

Після автоматичної генерації адреси електронної пошти, Користувач в окремому полі зазначає пароль доступу до поштової скриньки, який в подальшому Користувач може змінити.

Результати реєстрації додаються до бази даних Системи на веб-порталі судової влади і можуть використовуватися судами для надсилання Користувачам документів, зазначених Розділом 1 даного Регламенту.

3. Порядок роботи Користувача в Системі

Для початку роботи Користувача в Системі необхідно виконати наступні дії (далі — Реєстрація в Системі):

• завантажити веб-портал Вищого адміністративного суду України або судової влади;

• перейти до розділу «Електронний суд»;

• ввести логін (який згенерований при реєстрації Користувача) та пароль Користувача для завантаження Персонального кабінету Користувача;

• вибрати режим роботи «Ознайомлення з документами».

Перехід до Персонального кабінету Користувача з наданням можливості роботи в Системі здійснюється після перевірки на правильність введення інформації у базі даних Системи.

Для Користувачів, які уклали довгострокові договори з Адміністратором може передбачатися уніфікований механізм обміну повідомленнями, з можливістю використання власного програмного забезпечення в рамках Електронного суду.

4. Надсилання електронних документів судом Користувачеві

Суд після виготовлення та підписання процесуального документа паралельно із порядком визначеним процесуальним законодавством, надсилає електронні копії процесуального документа, скріплені електронним цифровим підписом, електронною поштою на поштову скриньку учасника судового процесу, якщо такий учасник зареєстрований в Системі як Користувач.

Забороняється надсилати електронні копії документів особам, які не зареєстровані у базі даних Системи, окрім випадків визначених процесуальним законодавством.

Облік електронних відправок здійснюється у відповідних реєстрах електронної відправки.

{Текст взято з сайту ВАСУ http://www.vasu.gov.ua}

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Рішення Конституційного Суду України про припинення дії Меморандуму про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Російської Федерації
  2. Припиняючи касаційне провадження за касаційним поданням прокурора на постанову апеляційного господарського суду від 17 травня 2006 р. на підставі п. 1 ст. 80 ГПК України, Вищий господарський суду України виходив с того, що з 1 вересня 2005 р. набрав чинності КАС України, а розглянутий судом спір про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення є публічно-правовим та підлягає розгляду в прядку адміністративного судочинства, та не зважив на те, що оскаржувана постанова від 17 травня 2006 р. апеляційним господарським судом винесена внаслідок розгляду справи в порядку господарського судочинства, що унеможливлює здійснення касаційної перевірки цього судового рішення в порядку адміністративного судочинства.
  3. Встановивши факт існування між сторонами зобов’язальних відносин щодо купівлі-продажу електроенергії та розрахунків за неї на підставі двостороннього договору, суд не врахував положення цього договору, якими передбачено, що сторони визнають свої зобов’язання за Договором між членами оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 р. (далі — ДЧОРЕ) (пункт 2.1); платежі за фактично продану Товариством електроенергію здійснюються відповідно до Інструкції про порядок використання коштів оптового ринку електричної енергії України, яка є додатком до ДЧОРЕ (пункт 4.2); оплата електроенергії коштами здійснюється з розподільчого рахунку, відкритого відповідно до чинних нормативних актів України, які регулюють порядок розрахунків за електроенергію (пункт 4.3). Кошти в першу чергу спрямовуються на погашення заборгованості відповідно до Графіка (Додаток 6) і тільки після її погашення спрямовуються на погашення заборгованості, яка виникла після підписання цього договору (пункт 4.6). Господарські суди не застосували до спірних відносин положення статті 15і Закону «Про електроенергетику», якою встановлено порядок проведення розрахунків на потовому ринку електричної енергії. Цей порядок передбачає, що для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку електричної енергії України та спожитку електричну енергію енергопостачальними, які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, їх відокремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної енергії, яким є державне підприємство «Енергоринок», відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання (раніше вони називалися розподільчі рахунки). Такі рахунки призначені для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії. Порушення норм матеріального права, допущені судом при розгляді справи, є підставою для скасування постановлених судових рішень та направлення справи на новий розгляд до суд першої інстанції
  4. Відповідно до ст. 28 Господарського процесуального кодексу України справи юридичних осіб у господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника
  5. Положення частини четвертої статті 469 ЦК передбачає додаткову відповідальність особи, яка безпідставно одержала майно, і може застосовуватися судом при доведеності всіх умов цивільно-правової відповідальності, а саме: наявність шкоди для позивача; протиправність поведінки відповідача; безпосередній причинний зв’язок між шкодою і протиправною поведінкою; вина сторі

Комментарии запрещены.

Юрисконсульт

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Договірне право
Дозволи ліцензії

Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829