юридичні консультації

Постанова пленуму 12.02.2016 № 1 Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2015 році та завдання на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченка С.І. та Червинської М.Є., секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. та вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С. про підсумки роботи судів з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у 2015 році та завдання на 2016 рік, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що упродовж звітного періоду робота судів щодо здійснення правосуддя виконувалась на належному рівні.

У 2015 році до місцевих загальних судів надійшло майже 2 млн. 711 тис. справ і матеріалів, що на 7,3 % менше порівняно з 2014 роком. Всього на розгляді у 2015 році перебувало 2 млн. 962 тис. справ і матеріалів. Розглянуто майже 2 млн. 686 тис. справ і матеріалів, нерозглянутими залишились 9,3 % справ від загальної кількості справ, що перебували у провадженні (276,1 тис. ).

Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду (відповідно до штатної чисельності) становило 56,2 справ і матеріалів, тобто навантаження в судах першої інстанції зменшилось на 3,9 % порівняно з 2014 роком (58,5 справ і матеріалів).

До апеляційних судів у 2015 році надійшло 298,8 тис. справ та матеріалів, що на 4,7 % більше порівняно з 2014 роком, розглянуто 296,4 тис. справ і матеріалів. Залишились нерозглянутими 21,2 тис., або 6,7 % справ і матеріалів.

Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду збільшилось та становило 17 справ і матеріалів, що на 4,9 % більше порівняно з 2014 роком (16,2 справ і матеріалів).

У 2015 році до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшло 75,9 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань, що на 15,2 % менше порівняно з 2014 роком (2014 рік — 89,5 тис., 2013 рік — 102,1 тис. ). Розглянуто 73,9 тис. справ і матеріалів, або 88,9 % тих, що перебували на розгляді. Залишок нерозглянутих справ і матеріалів становить 9,2 тис., або 11,1 % кількості справ, що перебували на розгляді, з них залишено без руху та надано строк для усунення недоліків — майже 3 тис.

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2015 році зменшилося і становило 113,9 касаційних скарг, справ та заяв, що на 8,9 % менше порівняно з 2014 роком (2014 рік — 125 справ і матеріалів, 2013 рік — 139,4).

Середньомісячне надходження на одного суддю судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ становило 33,8 справ і матеріалів, що на 21,4 % менше порівняно з 2014 роком (2014 рік — 43 справи і матеріали, 2013 рік — 53).

У 2015 році місцеві загальні суди розглянули понад 1 млн. 197 тис. справ і матеріалів цивільного судочинства, апеляційні суди переглянули майже 94 тис. судових рішень у цивільних справах; із них скасовано 40 % судових рішень від кількості переглянутих, змінено — 6,2 %.

Найбільша питома вага скасованих рішень від кількості переглянутих в апеляційному порядку у місцевих судах Кіровоградської (39,2 %), Полтавської (38,5 %) та Вінницької (38 %) областей. Найменша кількість рішень скасовано апеляційними судами Харківської (26,2 %), Сумської (26,3 %), Донецької (29 %) і Запорізької областей (29,2 %). Середній показник по Україні становить 33,8 %.

У провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2015 році перебувало (із урахуванням витребуваних справ) 66,7 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань про визначення підсудності, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (із них 43,6 тис. касаційних скарг), надійшло 61,4 тис., що на 12,4 % менше порівняно з 2014 роком (70,1 тис. ). Розглянуто 41 тис. касаційних скарг, залишок нерозглянутих касаційних скарг у цивільних справах становить 2 626, більшість із яких залишено без руху для усунення недоліків (2 388).

У 2015 році Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасовано 6,1 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 17,5 % кількості касаційних скарг, які надійшли на ці рішення (34,9 тис. ), що на 2,1 % більше порівняно з 2014 роком (15,4 %). Скасовано 758 процесуальних ухвал, або 11,9 % від кількості касаційних скарг, поданих до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на ці ухвали, що лише на 0,1 % менше порівняно з 2014 роком (12 %).

Найбільше скасовано рішень (від кількості зареєстрованих касаційних проваджень за касаційними скаргами), що надійшли із Закарпатської (25,4 %), Рівненської (23,1 %), Київської (23,0 %), Тернопільської (22,1 %) і Одеської (21,7 %) областей. Найменша кількість скасованих рішень в судах Донецької (11,5 %), Луганської (11,5 %), Хмельницької (14,3 %) областей та міста Києва (15,3 %). Середній показник по Україні становить 18,7 % (у 2014 році — 16,5 %).

Протягом 2015 року (до 28 березня 2015 року згідно із Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд») у провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ перебувало 1,1 тис. заяв у порядку цивільного судочинства про перегляд судових рішень Верховним Судом України, всі заяви розглянуто. За результатами розгляду допущено до провадження 118 заяв. На розгляд Верховного Суду України у 2015 році (після 28 березня 2015 року) надійшло 3,2 тис. заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах, із них допущено до провадження та витребувано 467 справ. Верховний Суд України, переглянувши у 2015 році 427 ухвал та 2 рішення ВССУ у цивільних справах (усього 429), скасував 260 ухвал та 2 рішення ВССУ (усього 262 судових рішення), що становить 6,4 % від загальної кількості заяв про перегляд, що надійшли до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (848) та Верховного Суду України (3 253).

У звітному періоді місцеві загальні суди відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (КПК) та Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. (КПК 1960 р.) розглянули понад 765 тис. кримінальних справ (проваджень), із яких 3,2 тис. кримінальних справ розглянуто відповідно до КПК 1960 р. Із постановленням вироку розглянуто майже 96 тис. кримінальних справ (проваджень), із них 95,1 тис. — відповідно до КПК. Із затвердженням угоди постановлено 18,6 тис. вироків, що становить 19,6 % загальної кількості розглянутих кримінальних проваджень із постановленням вироку.

Із порушенням строків, установлених КПК, місцевими загальними судами розглянуто понад 6 тис. матеріалів кримінального провадження.

Слід зазначити, що у режимі відеоконференції судове провадження здійснювалось місцевими загальними судами під час розгляду 2,2 тис. кримінальних проваджень, а апеляційними судами — 2,4 тис. кримінальних проваджень. Судами присяжних розглянуто 42 кримінальних провадження.

В апеляційному порядку відповідно до КПК та КПК 1960 року переглянуто 38,8 тис. кримінальних справ (проваджень) за апеляційними скаргами, із них 15,4 тис. — за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів.

Якість розгляду кримінальних справ у 2015 році залишилась майже незмінною. Так, апеляційними судами було залишено без змін судові рішення щодо 24,2 тис. осіб, або 55,7 % кількості осіб, стосовно яких переглядались судові рішення (2014 рік — 55,2 %), щодо 15,2 тис. осіб, або 34,9 % судові рішення скасовано (2014 рік — 34,3 %, 2013 рік — 35,9 %) та стосовно 4,1 тис. осіб, або 9,4 % — змінено.

Найбільша кількість осіб, стосовно яких скасовано вироки місцевих судів, від кількості осіб, щодо яких вироки переглянуто в апеляційному порядку, спостерігалася у місцевих судах Закарпатської — 58,2 %, Харківської — 42,7 %, Луганської — 41,6 % та Херсонської — 41,5 % областей; найменша — у місцевих загальних судах Житомирської та Чернігівської областей — по 24,4 %.

На розгляді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ перебувало майже 16,5 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань та матеріалів кримінального провадження (із них касаційних скарг — 12,2 тис. ), надійшло 14,5 тис., що на 25,2 % менше порівняно з 2014 роком (19,4 тис. ).

Розглянуто з урахуванням повернутих 14,1 тис. справ і матеріалів у кримінальних справах (провадженнях), або 85,6 % від загальної кількості тих, що перебували на розгляді. Нерозглянутими залишились майже 2,4 тис. справ і матеріалів.

Протягом 2015 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасовано і змінено судових рішень у кримінальних справах (провадженнях) щодо 1,7 тис. осіб, із них скасовано і змінено вироків стосовно 1,1 тис. осіб, або 46 % загальної кількості осіб, стосовно яких переглянуто вироки (стосовно 857 осіб вироки скасовано).

Найбільше за результатами розгляду касаційних скарг скасовувались вироки місцевих загальних судів Одеської (60 %), Запорізької (57,4 %), Львівської (48,9 %), Тернопільської (48,5 %) та Волинської (48,2 %) областей.

Найбільший відсоток осіб, щодо яких за касаційними скаргами Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасовано вироки апеляційних судів, ухвалених ними в апеляційному порядку, у Херсонській (50 %), Одеській (46,2 %), Львівській (43,8 %), Тернопільській (42,9 %) та Черкаській (38,1 %) областях.

Протягом 2015 року (до 28 березня 2015 року згідно із Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд») у провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ перебувало 140 заяв про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України, із них постановлено 11 ухвал про допуск до провадження. На розгляд Верховного Суду України у 2015 році (після 28 березня 2015 року) надійшла 381 заява про перегляд судових рішень у кримінальних справах, із них допущено до провадження 59 справ. Верховний Суд України, переглянувши 50 судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, скасував 14 ухвал, що становить 2,9 % від загальної кількості заяв про перегляд, що надійшли до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (101) та Верховного Суду України (381).

Протягом звітного періоду Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, крім безпосереднього відправлення правосуддя шляхом ухвалення судових рішень, значну увагу приділяв прийняттю й інших правових актів, спрямованих на формування правильної та єдиної судової практики. Так, прийнято 13 постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Серед них прийнято 1 постанову, у якій судам роз’яснено питання правильного та однакового застосування законодавства, 5 постанов — про затвердження узагальнень судової практики, які у подальшому, як правило, є підставою для прийняття відповідних постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Усі постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розміщені на офіційному веб-сайті Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Під час розроблення проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз’яснювального характеру враховано думки провідних науковців, які беруть активну участь в роботі Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Крім того, члени Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2015 році надали 41 науковий висновок з окремих актуальних питань правозастосування, у тому числі під час розгляду конкретних справ.

У звітному періоді Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочато роботу ще над кількома постановами пленуму щодо роз’яснення судам правильного й однакового застосування норм законодавства, а судовими палатами з розгляду цивільних і кримінальних справ за участю пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочато роботу над кількома узагальненнями і аналізами судової практики з розгляду певних категорій справ.

Беручи до уваги вплив якості законодавства на ефективність відправлення правосуддя, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом року опрацьовано та підготовлено 54 висновки з відповідними зауваженнями та пропозиціями до значної кількості законопроектів, які стосуються судоустрою, статусу суддів, а також окремих положень матеріального та процесуального законодавства.

Разом з тим пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає, що робота судів цивільної та кримінальної юрисдикцій потребує стабільності та підвищення ефективності.

Зокрема, зважаючи на певну обмеженість та винятковість процесуальних повноважень суду апеляційної інстанції у цивільних справах, наприклад, неможливість скасування рішень судів першої інстанції з направленням справ на новий судовий розгляд, чим зловживають суди першої інстанції та допускають порушення норм процесуального законодавства, які неможливо виправити на стадії апеляційного провадження та які нерідко виправляються на стадії касаційного провадження, що нерідко призводить до того, що суб’єктам права вчиняються штучні перешкоди для ефективного судового захисту.

Також суди апеляційної інстанції не завжди виконують покладені на них процесуальними законами повноваження щодо виправлення помилок судів першої інстанції та вивчення й узагальнення судової практики і надання місцевим судам належної методичної допомоги в застосуванні законодавства. Як наслідок, такі помилки виправляються в суді касаційної інстанції, у зв’язку з чим Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ перенавантажений, що суттєво відволікає суддів від виконання інших, передбачених законом, функцій та повноважень.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, незважаючи на активну участь у конституційних змінах щодо питань правосуддя, ще недостатньо здійснюється робота стосовно забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства й надання судам нижчого рівня методичної допомоги. У зв’язку з цим необхідно активізувати роботу судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відповідному напрямі.

Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ необхідно акцентувати увагу на роботі щодо розроблення і опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення цивільного, кримінального судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також судоустрою і статусу суддів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ наголошує на необхідності покращення стану здійснення правосуддя в судах, а також якості судових рішень, що ними ухвалюються, оскільки матеріали судової практики свідчать про окремі недоліки у роботі судів цивільної і кримінальної юрисдикцій, зниження рівня відповідальності деяких суддів за результати здійснення правосуддя, зокрема, за недотримання процесуальних строків розгляду справ, що стало підставою для відповідних скарг та звернень.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ звертає увагу на необхідність вжиття відповідних організаційних заходів судами цивільної і кримінальної юрисдикцій щодо термінового розгляду судових справ, строки розгляду яких порушено, посилення контролю за дотриманням процесуальних строків розгляду справ суддями місцевих судів.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповідь Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гулька Б.І., заступників Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченка С.І. та Червинської М.Є., секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Луспеника Д.Д. та вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С. про підсумки роботи судів з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у 2015 році та завдання на 2016 рік взяти до відома.

2. Головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикцій:

проводити не рідше, ніж двічі на рік збори суддів за участю працівників апаратів судів з метою визначення стану здійснення правосуддя, проблем здійснення судочинства і шляхів їх вирішення та подавати відповідні пропозиції Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ;

постійно аналізувати причини помилок, які допускають судді під час здійснення правосуддя, з подальшим обговоренням їх на зборах суддів, відповідних семінарах в апеляційних судах;

звернути особливу увагу голів апеляційних судів Закарпатської, Рівненської, Київської, Тернопільської та Одеської областей (цивільна юрисдикція), голів апеляційних судів Одеської, Запорізької, Львівської, Тернопільської, Волинської областей (кримінальна юрисдикція) на якість здійснення судочинства;

надавати з метою забезпечення єдності судової практики пропозиції щодо необхідності роз’яснення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ проблемних питань, які виникають під час застосування норм процесуального та матеріального права;

продовжити роботу з напрацювання єдиних підходів (правових позицій) до застосування суддями положень КПК;

підготувати та затвердити план проведення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів з актуальних питань здійснення правосуддя на 2016 рік;

активізувати роботу апеляційних судів з вивчення та узагальнення судової практики й надання методичної допомоги місцевим судам;

продовжувати практику проведення спільних координаційних нарад керівництва апеляційних та місцевих судів із керівництвом територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, прокуратури, Державної пенітенціарної служби України, головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях щодо виконання заходів стосовно дотримання місцевими судами прав людини на розгляд справ упродовж розумного строку та з інших питань;

сприяти забезпеченню прав громадян на доступ до правосуддя, систематично проводити обговорення питань організації роботи судів та суддів;

інформувати Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ про виконання цієї постанови.

3. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

за наслідками роботи за півріччя і за рік постійно аналізувати та доводити до відома суддів причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та вживати заходів з метою усунення причин скасування;

продовжити практику обговорення на нарадах судових палат резонансних, складних та аналогічних справ з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом правових позицій;

згідно з планом роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на І півріччя 2016 року провести узагальнення судової практики, підготувати відповідні постанови пленуму щодо застосування судами законодавства з метою забезпечення єдності судової практики;

постійно залучати членів Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до вивчення та наукового аналізу й узагальнення судової практики з метою підготовки відповідних постанов пленуму; провести у I півріччі 2016 року пленарне засідання, а у подальшому засідання секцій Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

активізувати та удосконалити роботу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в юридичних виданнях, у тому числі у «Часописі цивільного і кримінального судочинства»; продовжити практику оприлюднення судових рішень з найбільш резонансних і суспільно значимих справ;

надавати методичну та практичну допомогу судам нижчого рівня, зокрема, під час робочих виїздів у регіони. Невідкладно надати таку допомогу у цивільних справах апеляційним судам Закарпатської, Рівненської, Київської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей, у кримінальних справах — апеляційним судам Одеської, Запорізької, Львівської, Тернопільської, Волинської областей;

продовжити та активізувати роботу щодо вивчення, дотримання та виконання антикорупційного, люстраційного законодавства та з підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства України;

вживати дії на реалізацію плану заходів, спрямованих на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015;

розробити заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу суду у суспільстві шляхом висвітлення діяльності судів цивільної і кримінальної юрисдикції у засобах масової інформації, участі у семінарах, конференціях, круглих столах тощо;

вживати заходів для забезпечення захисту незалежності суддів та запобігання втручанню в їх професійну діяльність.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Голова
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Б.І. Гулько

Секретар пленуму,
суддя Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ

Д.Д. Луспеник

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Про підсумки роботи господарських судів України за 2010 рік та завдання на 2011 рік Постанова від 25.02.2011 N 1
  2. Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2011 року та завдання на друге півріччя 2011 року Постанова від 22.07.2011 N 8
  3. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.09.2015 № 6 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  4. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 5
  5. Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 6 Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

Комментарии запрещены.

Юрисконсульт

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Договірне право
Дозволи ліцензії

Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031